Miljömålskonflikter - Klimatet, naturen och miljön

Organizer Bolincentret för klimatforskning
Time 2020-02-18 14:0016:30
Location Stockholms universitet, Högbomsalen i Geohuset, Svante Arrhenius väg 12, Fres...
Standardbiljett
 

Världen står idag inför stora utmaningar när det gäller att hantera negativa effekter på miljö och klimat. En av de absolut största utmaningarna för samhället är att kunna hantera flera hållbarhetsutmaningar samtidigt. Med dagens stora fokus på klimatet är det speciellt viktigt att hitta lösningar på klimatproblemen som inte har stora negativa effekter på andra miljö- och hållbarhetsmål, biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

För att belysa forskningsläget kring några av dessa frågor bjuder Bolincentret för klimatforskning in till forskningspresentationer och diskussioner kring hur vi kan hantera målkonflikter genom att öka synergier och minska negativa effekter. Programmet riktar sig till speciellt inbjudna och vi praktiserar Chatham House Rules.

Program

14.00-15.00 Korta presentationer från debattdeltagarna
15.00-15.30 Fika och mingel
15.30-16.30 Paneldiskussion med inspel från publiken

Moderator: Johan Kuylenstierna

Presentationer

Kevin NooneVad har vetenskapen att säga om hur vi väljer mellan pest och kolera?

Kristoffer HylanderGynnas eller missgynnas skogens biologiska mångfald av arbetet med att nå klimatmålen?

Line Gordon - På framtidens tallrik; för bättre klimat och hälsa

Regina Lindborg – Betande djur behövs för biologisk mångfald i jordbruket

Gia Destouni Våtmarker - universalmedel eller symboler för vattenrelaterade ekosystemtjänster och hållbarhetsmål?

Peter HambäckNär uppkommer win-win situationer mellan biologisk mångfald och andra funktioner hos våtmarker?

Varmt välkomna!

Location

Stockholms universitet, Högbomsalen i Geohuset, Svante Arrhenius väg 12, Frescati