WIP-visning av parasight - Produktionsresidens Dans 2024

Arrangör Riksteaterns Dansavdelning
Tid 2024-05-16 14:0015:00
Plats Riksteatern i Hallunda Anmäl dig i receptionen senast 13.45 Tyvärr inget e...
Work in progressvisning 16 maj 2024
 

Produktionsresidens Dans 2024

parasight


Varmt välkomna till Riksteaterns produktionshus i Hallunda!
Den 16 maj mellan kl. 14.00 – 15.00 öppnar produktionen parasight upp dörrarna till Teater 3.

Möjlighet att se delar av arbetet, passa på att lyssna på och ställa frågor till teamet när berättar om sig själva, sitt samarbete och processer.

Anmäl dig här. Begränsat antal platser.

Kan du inte vara på plats med oss? Du kan även se work in progress-visning här Via live streaming eller i efterhand.

In English below

parasight växer fram ur en avmattad framtidstro. Om tidigare generationer arbetade för en bättre framtid är det idag svårt, kanske rent av omöjligt, att tro på en bättre framtid. Hur kan vi skapa en samtid som minns de apokalypser mänskligheten redan förorsakat? Hur formar det våra föreställningar om framtiden? Hur producerar en bild av framtiden – eller avsaknaden av en bild – vår nutid?

I parasight kombineras dans med interaktiva skulpturer som svarar på beröring med att lysa eller låta. Skulpturerna skapar system – som över tid överbelastas till dess att de slutgiltigt kollapsar. Verket utforskar en ömsesidighet mellan människa och teknologi som här leder till ömsesidig förstörelse. Men sluten tar inte slut. parasight föreställer både en koreograferad apokalyps och ett möjligt framtidsscenario.
_ _ _

parasight grows out of a faded faith in the future. If previous generations worked for a better future, today that seems uncertain, perhaps even impossible to imagine. How can we create a present that remembers the apocalypses that humanity has already caused? What does that do to our future imagining? And how does an image of the future – or the absence of an image – direct our present?

parasight combines dance with interactive sculptures that respond to touch by sounding or lighting up. The sculptures create systems – which over time become overloaded until they finally collapse. The work embodies a reciprocity between people and technology that leads to mutual destruction. Yet the ends don´t end. parasight choreographs both an apocalypse and a plausible future.

Residenstagare och koreograf: Gry Tingskog
Dansare & Konstnärligt team: Amina Szecsödy, Anna Lublina, Emil Ertl och Rodrigo Andreolli
Presenteras på: Atalante Göteborg, LAKE Studios Berlin med flera
Med stöd av: Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, NEUSTART KULTUR Hilfsprogramm DIS-TANZEN des Dachverband Tanz Deutschland, Kulturamt Gießen, samt Riksteaterns Produktionsresidens Dans 2024.
Tidigare residens: MDT Stockholm, Balettakademien Stockholm
Residensperiod: 29 april–19 maj 2024, Riksteatern, Hallunda

Boreali är vårens sista produktionsresidens med WIP-visning 16 maj 14.00 Läs mer här:

Produktionsresidens Dans 2024 genomförs på tre olika platser: Kulturhuset Pigalle i Nässjö, Dansinitiativet i Luleå och Riksteatern i Hallunda.
I samarbete med Riksteatern Jönköpings Län med stöd av Region Jönköpings län och Nässjö kommun, samt med Riksteatern Norrbotten, Danskonsulent Region Norrbotten och Danscentrum Norr (genom projektet Dansutveckling Norrbotten), och Riksteaterns Produktionsresidens Dans.

Verksamheten baseras på lärande och kunskapsutbyte. Genom att skapa praktiska samtal mellan det fria dansfältet, institutionen och folkrörelsen breddas förståelsen och kunskapen om konstnärliga processer, produktionsförutsättningar samt konstnärskap inom dans.
Läs mer: www.riksteatern.se/dansresidens


Välkomna!

Plats

Riksteatern i Hallunda
Anmäl dig i receptionen senast 13.45
Tyvärr inget efter insläpp