Fältvandring om viltskador i jordbruket

Arrangör Agro Sörmland
Tid 2024-05-20 17:0020:00
Plats Gärdesta gård, Lästringe, Nyköping
Fältvandring om viltskador i jordbruket
 

Välkommen till en fältvandring om viltskador i jordbruket.

Agro Sörmland bjuder in till kväll där vi presenterar det pågående forskningsprojektet ”Rätt insats – minskad skada”. 

Projektet arbetar med att utvärdera effekten av tillfälliga skrämselmetoder på gårdsnivå och mäta skadenivåer i höstvete orsakade av klövvilt. Projektet pågår i två år och har 12 testområden runt om i länet. Ett testområde ligger på Gärdesta Gård, Lästringe. Gärdesta ägs och drivs av Sjösa Gård.


Deltagande är kostnadsfritt.

Vi rör oss i fält, kläder efter väder.

Projektägare är Agro Sörmland och genomförs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet och Växtråd.

Mer information om projektet och fältvandringen på Agro Sörmlands hemsida.

---
Fotografering och filmning kan komma att ske under dagen och detta material kan komma att delas på vår hemsida och sociala medier i syfte att informera om Agro Sörmlands verksamhet. Kontakta info@agrosormland.se om du vill veta mer.