Naturguidning: Tre strömmar

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2024-04-26 10:0014:00
Plats Tre strömmar
Naturguidning Tre Strömmar, 26 april
 

FREDAG 26 APRIL 
Tre strömmar – Nyfors, Uddby och
Follbrinksströmmen
Medelsvår till svår guidning med en del knöliga partier


Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i
Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste
industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Vi vandrar
mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland
jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de
magra hällarna växer knotiga grovstammiga tallar. Med lite
tur får vi se den underjordiska blomman vätteros som bara
visar sig några veckor om året.
Cirka 4–4,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).

OBS! Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se