Anhörigutbildning maj 2024

Arrangör Anhörigstödet, Omsorg i Bjuv
Plats Solträffen (sidan om Solklart Vård) Postgatan 1a i Bjuv
Anhörigutbildning
 

Välkommen på anhörigutbildning som riktar sig till dig som har en närstående med demenssjukdom/kognitiv sjukdom.


Utbildningen är på tre tillfällen och tar bland annat upp:

Bemötandestrategier, kognitiva hjälpmedel, kommunikation, vilka insatser som finns i kommunen och information från Överförmyndarenheten.


Datum, tid och plats:

16 maj 17:30 – 19:30

23 maj 17:30 – 19:30

30 maj 17:30 – 19:30

 

Vi ses på Solträffen, Postgatan 1 a i Bjuv (sidan om Solklart Vård)