Kongress och Ordförandekonferens 2019

Arrangör Stroke-Riksförbundet
Tid 2019-06-14 14:242019-06-16 14:24
Plats Quality Hotell Park i Södertälje , Södertälje
Kongress 2019
 

Preliminära hålltider för förbundskongress 2019

Fredag 14 juni
14.30 Ankomst
14.30 Kaffe och smörgås
15.00 Ordförandekonferensen börjar
16.00 Föreningarnas frågor
17.00 Programpunkt
Anhöriggruppen 
Nya hemsidan
18.00 Avslutning
19.30 Middag

Lördag 15 juni
09.30 Kaffe för nyanlända
10.00 Utställarna presenterar sig
10.15 Förbundskongress
11.15 Kaffe, kaka, frukt och dryck
12.30 Lunch samt utställning
14.00 Kongressen fortsätter
15.30 Kaffe och smörgås
C:a 16.00 Kongressen avslutas
16.30 Ordförandekonferensen - Att formulera mål
18.00 Hedersmedlem. Avslutning
19.00 Mingel med underhållning
20.00 Kongressmiddag

Söndag 16 juni
09.00 Vad innebär det att vara patientföreträdare?
10.30 Kaffe, frukt och dryck
11.00 ”Folkrörelsens framtid – eller framtidens folkrörelse…”
Troed Troedsson
13.00 Avslutning och lunch