Konferens: Lösningsfokuserade ledtrådar

Arrangör Samordningsförbunden i Västmanland
Tid 2017-02-14 08:30
Plats Aros Congress Center, Västerås
dag 1, 14 feb
 
dag 2 , 15 feb
 

Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 feb 2017


Du kan antingen anmäla dig till en av dagarna eller till båda. Du anmäler dig till hela dagen och får därmed både en föreläsning av Rayya och lokala workshops. Mer info nedan.

Föreläsare Rayya Ghul, MA (Ed), Dip.COT
National Teaching Fellow
Solution Focused Trainer:

14/2 kl 8.30-12.00 "”Basic SF-skills and becoming a scientist in your own life and support your clients to be one”
Med hjälp av lösningsfokus kan du utforska detaljerade beskrivningar av hur klienten önskar ha det istället för att prata om mål där det alltid finns en inbyggd risk att klienter misslyckas. Vi går igenom de grundläggande förmågorna i det lösningsfokuserade arbetssättet. Samtidigt utmanar vi tanken om målsättningar och ser hur vi via lösningsfokus kan arbeta med klientens önskade framtid. Denna workshop passar såväl dig som är ny i lösningsfokus som dig som redan använder arbetssättet.

15/2 kl 8.30-12.00”Combining Solutionfocus with toools and the direct link to doing”
Utforska ytterligare lösningsfokuserade verktyg t ex självskattningar kopplat till att ta konkreta steg och verkligen GÖRA någonting I det verkliga livet. Du får i denna workshop träna dig i hur du använder lösningsfokuserade frågor med variation.

Eftermiddagarna båda dagarna består av en mängd intressanta lokala ws om praktisk användbarhet och nytta av det lösningsfokuserade arbetssättet. Anmäl dig gärna till sussan@goodsolution.se för att hålla din egen workshop.