Medlemsmöte 13 november

Arrangör Svartöstans Intresseförening
Tid 2019-11-13 18:0019:00
Medlemsmöte 5 november
 

Medlemsmöte på Blackis
kl 18-19

Information från Miljöinspektör Joel Domeij om grävlingar och effekter av dess närvaro i stadsmiljö.

DAGORDNING
§1. Medlemsmötets öppnande
§2. Medlemsmötets behöriga utlysande
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av justerare tillika rösträknare
§6. Valberedningensförslag
§7. Val av ordinarie ledamöter
§8. Övriga frågor
§9. Medlemsmötets avslutande