Workshop om jämlikhet i hälsa - med utgångspunkt i resultat från utvärdering av Malmökommissionen

Tid 2019-09-12 08:3011:00
Plats Stadshuset, August palms plats 1, Malmö
Standardbiljett