Regionalt Forum 2019

Arrangör NÄTVERKET-idéburen sektor
Tid 2019-08-30 08:3015:30
Plats Högskolan Kristianstad, Kristianstad

Eventet stängt för nya bokningar

Frihet, jämlikhet, partnerskap – Skånes väg mot Agenda 2030


Civilsamhället är viktigt! Partnerskap behövs! Samverkan är lösningen! Skåne är ledande i landet på sektorsövergripande samverkan – vi var först i Sverige med att teckna en regional Överenskommelse, och vi har fler Idéburna Offentliga Partnerskap än andra regioner. Men gör vi tillräckligt? Har civilsamhället blivit en förvaltare istället för förändrare? Ger offentlig sektor verkligt inflytande till civilsamhället?

För att kunna nå ett hållbart Skåne måste vi arbeta över sektorsgränserna men kanske behöver vi själva förändras för att lösa framtiden samhällsutmaningar. Hur kan vi tillsammans förändra Skåne för att kunna arbeta i jämlika partnerskap?

Välkomna till Överenskommelsen Skånes årliga regionala forum – en energiinjektion till sektorsövergripande samverkan.