Hur blir Lunds stadskärna ett varumärke i världsklass?

Arrangör Citysamverkan i Lund
Plats Magle konserthus kl 7.45-10, Lund
Datum 22/10 Tid 7.45-10.00
 

Lund Citysamverkan inleder nu ett projekt som syftar till att tydliggöra, utveckla och stärka Lunds varumärke. Vi gör det tillsammans med Johan Anselmsson och Ulf Johansson, båda professorer på Centrum för Handelsforskning, Lunds Universitet, som kommer att vara ansvariga för och delaktiga i hela projektet.

Projektet består av fem frukostmöten/workshops och kommer att leda till en kort och kärnfull varumärkesplattform, som ska kunna användas av alla som är verksamma i Lunds stadskärna.

Vi hoppas att så många som möjligt med intresse i stadskärnan vill delta - handlare, restauratörer, representanter för besöksnäring, tjänsteföretag, kommun, fastighetsägare med flera. Du är välkommen att delta i alla frukostmöten såväl som i bara något enstaka.

Alla möten äger rum i Magle konserthus kl 7.45-10.00 och inleds med frukost.


Varmt välkommen! 


Lund Citysamverkan

Karl-Oscar Seth, Lunds kommun
Mirja Jönsson, Fastighetsägarna Lund City
Sven Petter Hovelius, Handelsföreningen i Lund