Föräldraföreläsning om droger

Arrangör Föreläsningen sker i samverkan med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust.
Tid 2024-04-29 18:3020:00
Plats Teams
Föräldraföreläsning om droger
 

Föreläsning till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna.

Du är en viktig person i ditt barns liv. Som vårdnadshavare eller annan vuxen till en tonåring är du en mycket viktig person, även om det kanske inte alltid känns så. Tonåringar lyssnar mer än du tror på vad vuxna säger. De tycker om att du sätter gränser eftersom det visar att du bryr dig om dem. Ditt engagemang och din förmåga att sätta tydliga gränser och vara restriktiv med alkohol och andra droger kan vara avgörande för din tonårings framtid. Föreläsningen går in på hur hur du kan känna igen olika tillbehör som används och vilka tecken den som använder olika droger kan visa. Vi lyfter också vilka konsekvenser droger kan leda till och hur du kan göra om du är orolig att ditt barn använder droger.

Polisen håller i föreläsningen och ger en lokal lägesbild av ungas situation. Mini Maria och Mini Mia deltar och ger information om sin verksamhet.

Länk finns i svarsmail samt skickas en vecka innan till alla anmälda.