Frukostwebbinarium för Energikontor Syds ägare

Arrangör Energikontor Syd
Tid 2024-05-02 08:0009:00
Plats Teams, Online
Frukostwebbinarium för Energikontor Syds ägare
 

Energikontor Syd bjuder in till energirik digital ägarfrukost 

Tema: På väg mot klimatneutralitet?
2 maj 2024, kl. 8.00-9.00 (via Teams)

Nya finansieringsmöjligheter för kommuner

Just nu finns två spännande utlysningar för projekt inom klimatområdet: Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024 och Viable Cities 2024. Här finns fantastiska möjligheter för er att mobilisera och öka er kapacitet för klimatomställning. 

Energikontor Syd är ert egna kompetenscentrum för hållbara energisystem i södra Sverige, och vi är glada att bjuda in våra ägare till ett frukostwebbinarium för att berätta mer om möjligheterna.  


Program

  • Representanter från Formas respektive Viable Cities presenterar kort utlysningarna.
  • Gemensam diskussion om de möjligheter som finns. 

Låt oss tillsammans skapa en hållbar omställning. Vi ser fram emot att träffa er!


Energikontor Syd är ett regionalt kompetenscentrum inom hållbara energisystem.

Vårt uppdrag är att stötta företag och offentliga aktörer i energiomställningen. Vårt arbete ska leda till att lokala och regionala energi- och klimatmål nås och att sydregionen gemensamt tar ansvar för att bidra till att nå mål på nationell och EU nivå. 

Vi ägs av kommuner och regioner i södra Sverige. Vi är alltid opartiska och har inget vinstintresse.--------------------------------------------
Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kan komma att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Syd hanterar personuppgifter, gå in på https://www.energikontorsyd.se/dataskydd