Invånarinvolvering i klimatomställningen - spekulativ design, utforskande dialog och framtidsprototyper

Arrangör Avdelningen för innovation och transformation, Helsingborgs stad
Tid 2024-05-30 14:0016:00
Plats Parken, Center för Innovation, (Henckels torg 3, Helsingborg)
Invånarinvolvering i klimatomställningen med Elin Engström 30/5
 

I Helsingborgs stad pågår ett arbete med att förbereda dialoger om klimatet tillsammans med invånare som en del av den gröna omställningen. Med på utvecklingsresan följer Elin som har en residenstjänst i framsyn i Helsingborgs stad och hjälper till att undersöka hur framtidsprototyper och spekulativ design kan stötta samtalen med och mellan invånare. En framtidsprototyp, eller tankeexperiment, kan hjälpa till att hitta andra ingångar på samtal som kan vara konfliktfyllda och känsliga. I samtalen vill vi få syn på hur invånare tänker, känner och resonerar runt exempelvis beteendeförändringar, upplevelsen av omställningsarbetet, synen på ansvar, och vad individen respektive samhället rår över i omställningen.

Elin Engström är designstrateg som utvecklar gestaltande metoder och processleder förändringsprocesser där aktörer och invånare tillsammans bygger systemförståelse och testar möjliga förändringar i trassliga utmaningar. På Climate talk kommer Elin att dela sina erfarenheter av att arbeta med framtidsprototyper, visa exempel och bjuda in till samtal om hur framtidsprototyper kan användas för att skapa en mer hållbar framtid.