Möjlighet till att studera

Arrangör NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Tid 2024-05-03 08:3010:00
Plats Ledebursgatan 5, 3 tr, Malmö
Möjlighet till att studera
 

NÄTVERKET gästas återigen av Roberto Scaramuzzino och
Stig Linde från Socialhögskolan i Lund. Den här gången kommer de att prata om utbildningsmöjligheter.

Möjlighet till att studera!
- kurs om det civila samhället och välfärden vid Socialhögskolan i Lund

Stig och Roberto kommer att presentera en kurs som ges årligen på Socialhögskolan med fokus på Civilsamhälle, socialt arbete och välfärd. Kursens målgrupp är studenter som läser sista terminen på socionomutbildningen, mastersstudenter inom samhällsvetenskapliga fakulteten och andra intresserade som har en kandidatuppsats i ett samhällsvetenskapligt ämne. Kursen är relevant för alla som vill lära sig mer om civilsamhällets organisering och roll inom välfärd och demokrati, samverkan med offentlig sektor både som röstbärare och serviceproducent, utvärdering av idéburen verksamhet m.m. Kursen omfattar 15 hp och går från januari till mars på heltid. Examensarbetet skrivs i relation till en specifik organisation i det civila samhället och möjliggör kritisk analys och reflektion kring idéburen verksamhet, dess villkor och förutsättningar och verksamhetsutveckling. På mötet kommer Stig och Roberto att informera och svara på frågor om kursen.