Frukostseminarium iTid: Daglig styrning

Arrangör iTid Tarinfor AB
Tid 2019-03-29 07:3009:00
Plats Norra Obbolavägen 89, Umeå
Frukostseminarium
 

Har ert företag eller anställda svårt att få en överblick över vad som händer i företaget och om ni följer era uppsatta planer och mål? Eller om ni verkligen arbetar för era kunders behov på bästa sätt? Enkelt förklarat är daglig styrning en metod som bygger på att lyfta vad som hände igår och vad som måste vara på plats idag för att vi ska kunna utföra det vi tänkt. iTid ger sin syn på hur och varför Daglig styrning är ett så bra verktyg för att åstadkomma den medvetenhet och handlingskraft i organisationen som behövs för att komma dit vi vill.

Vi vill dela med oss av vår kunskap. Vi bjuder på frukost och berättar om vår syn på saken eller om genomförda och lyckade projekt som kan ge nytta för er. Samtidigt hoppas vi att frukosten blir en mötesplats där likasinnade träffas och tar del av varandras kunskap.