Vardagsstrategier för individer med behov

Arrangör Ostgota Care AB och Funktionsrätt Linköping
Tid 2019-02-19 13:1416:00
Plats Fontänhuset Västra Vägen 32 Linköping, Linköping
Föreläsning- Workshop
300 kr + Moms

 

Vardagsstrategier för individer med behov

 

NPF kallar man ofta de osynliga funktionsnedsättningar som innebär en alternativ kognition, alltså att man tänker, löser problem och hanterar information på alternativa sätt, enligt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

 

Det blir en eftermiddag med kunskapsförmedling på ett praktiskt vardagsnära sätt med gedigen erfarenhet och inifrånperspektiv. Målet med eftermiddagen är att ge fungerande strategier och praktiska lösningar tillsammans med hjälpmedel för att fylla din verktygslåda i det dagliga arbetet.

 

Föreläsare Jenny Ström och Samuel Engelhardt

Moderator Agneta Björck

Möjlighet att få dina frågor besvarade under eftermiddagen ur både Jenny och Samuels perspektiv.

Du kan skicka dina frågor i förväg agneta.bjorck@ostgotacare.se

 

Att arbeta med individer som har neuropsykiatriska diagnoser, kräver kunskaper både om diagnoser och om bemötande.
Jenny Ström föreläser och utbildar utifrån ett inifrånperspektiv för att hjälpa den som arbetar på t ex assistentföretag och behandlingshem men också elever och föräldrar.

Hon fick som vuxen diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom, hon har även barn med samma diagnoser. Att vara mamma, egen företagare och hjälpmedelsexpert betyder att hon har unika kunskaper och egen livserfarenhet av att leva med och att även stötta andra med osynliga funktionsnedsättningar.
Att betona det positiva, är hennes ledord. Att se varje persons förmåga och att använda sig av den för att arbeta med de svårigheter som uppkommer. Jenny ser inte dessa diagnoser som ett problem utan en tillgång vi måste värna om.

 

Samuel Engelhardt har, förutom ett flertal år på BUP, varit verksam som specialpedagogisk utvecklingslektor på Angeredsgymnasiet. Han är även handledare för lärare och skolledare för elever med inlärningssvårigheter.

”När jag gick i skolan var jag inte en speciellt duktig elev, jag ansågs som dum i huvudet. Dyslexi var inget begrepp som föranledde hjälp när jag var ung elev. Nu är jag bäst i klassen för nu är jag lärare!”

Att hitta praktiska lösningar i uppkomna situationer utmärker Samuels arbete.

 

 

Hållpunkter för dagen:

 

kl 13.15-13.25 Agneta hälsar välkommen och presenterar upplägget och Jenny &  Samuel

kl 13.25-13.50 Samuel Engelhardt

kl 13.50-14.00 Frågor till Samuel från moderator Agneta Björck

kl 14.00-14.30 Jenny Ström

kl 14.30-14.40 Frågor till Jenny från Agneta Björck

kl 14.40-15.10 Fika och möjlighet för deltagarna att dela erfarenhet med varandra och att lämna in skriftliga frågor till Panelsamtalet

kl 15.10-16.00 Samtal med Jenny och Samuel kring frågor från publiken, moderator Agneta Björck