Inspirationsdag tema validering

Arrangör Validering i Östergötland-En väg in
Tid 2019-01-31 08:3016:00
Plats Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
Inspirationsdag tema validering
 


Välkommen till
en inspirationsdag om validering


ESF-projektet ”Validering i Östergötland” bjuder in till en temadag
med föreläsningar och
workshop kring validering. 


"Validering i Östergötland – en väg in" är ett metodutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden med Motala Kommun som projektägare. Projektets mål är att med utgångspunkt från den kommunala vuxenutbildningen lägga fram förslag på en gemensam organisation för validering i Östergötland med vikt på jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering.  Projektet består av fyra delprojekt; Gemensam plattform/organisation, Rollerna i valideringsprocessen, Information till målgruppen samt Efterfrågestyrd validering.  

Syftet med dagen är att sprida kunskap om validering, vad som är aktuellt inom området samt bidra till ökad samverkan i Östergötland.

_________________________________________________________


Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare och ansvariga för den kommunala vuxenutbildningen, externa leverantörer av vuxenutbildning, politiker, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen samt övriga intresserade av validering/kompetensförsörjning i Östergötland. 


Avgift: Konstnadsfritt

Dagens innehåll:  

· Skolverket
· Valideringsdelegationen 
· Inspiration och goda exempel från andra regioners arbete med validering
· Workshop  

Utförligt program kommer senare. (begränsat antal platser)

Anmälan senast 18 januari 2019 
(begränsat antal platser)                                                                                                                        

                Vid eventuella frågor kring inspirationsdagen kontakta        Cindy Karlsson, cindy.karlsson@motala.se.

Vid frågor angående projektet, Validering i Östergötland, kontakta Cecilia Stevrin, cecilia.stevrin@motala.se