Jämställdhet i våra händer

Arrangör Helsam
Tid 2018-05-22 18:0020:00
Plats Ria Hela människan, Carl Krooks gata 54, Helsingborg
Föreläsning/workshop
 

En kväll för dig som vill ta jämställdheten i dina egna händer! Hur kan du påverka? Vad innebär det att arbeta med jämställdhet på ett intersektionellt sätt?

Målet med kvällen är att gemensamt tänka och reflektera kring frågeställningar och genom interaktiva övningar skapa en ömsesidig dialog. Du kommer att få med dig inspiration till hur du kan ta jämställdheten i egna händer och kunskap om hur du kan tänka intersektionellt kringjust jämställdhet.

Till denna kväll tar Röda Korset i Helsingborg med sig erfarenheter av två års arbete med jämställdhet och kroppslig integritet utifrån workshops med över 700 personer.