Föredrag av Björn Eriksson om kontanthanteringens betydelse för krisberedskapen

Arrangör Stockholms Länsförbund För Krisberedskap
Tid 2017-11-13 17:30
Plats Ersta konferens, Erstagatan 1K, Södermalm, Stockholm
Standardbiljett
 

Björn Eriksson engagerade sig 2015 i Kontantupproret som vill se
kontanter som betalningsmedel även framöver. Björn har forska i ämnet
och tittat på andra länder, bland annat USA, om hur betalningar
hanteras. Även om vi kanske inte tänker på det till vardags så är
fortsatt kontanthantering i samhället något som kommer att underlätta
vid kriser. När kommunikationssystemen ligger nere återstår bara
byteshandel. En summa pengar i plånboken eller i madrassen kan alltså
göra skillnad när krisen kommer. Lyssna på ett intressant föredrag som
kan ge såväl en tankeställare som att bli en ögonöppnare.Björn Eriksson har tidigare varit verksam som bland annat rikspolischef,
landshövding i Östergötland, nationell samordnare mot idrottsrelaterat
våld. Han är ordförande i riksidrottsförbundet.Läs mer om Björn Eriksson här