STORA COACHDAGEN

Arrangör ICF CHARTER CHAPTER SWEDEN
Tid 2018-11-05 09:3017:00
Plats Quality Friends Hotel Solna, Stockholm
Medlem ICF SWE / STORA COACHDAGEN
350 kr
Fullbokad
Styrelseledamot el Regionansvarig/ STORA COACHDAGEN
 
Ej medlem ICF SWE / STORA COACHDAGEN
695 kr

ICF Sveriges Höstkonferens: STORA COACHDAGEN 

PROGRAM:

Jonathan Passmore (via länk)
Passmore är en internationell coach, prisad forskare och ofta anlitad talare. Nu har han tillsammans med dr Hazel Brown lett den stora transnationella studien ”State of Play in coaching” där han tillsammans med forskningsledare från 50 länder runtom i Europa frågade coacher, mentorer och inköpare om deras syn på coachning för att kartlägga likheter och skillnader över hela Europa

Henrik Martin
"Från Napoleon till VOKA"

Tobias Degsell
"Från ord till handling"

Johan Hederstedt
Ordförande ICF SWEDEN, tidigare bl.a. general och överbefälhavare i Försvarsmakten 

Mer info om programmet och våra talare 
på vår eventsida storacoachdagen.se samt i våra andra kanaler på 
FacebookLinkedInmynewsdesk och på hemsidan icfsverige.se. 

Vill du engagera dig eller ditt företag och synas som partner och/eller utställare?
Gå direkt till vår Partnersida här på SimpleSignUP!