VÅGA PRATA psykisk ohälsa med UNGA

Arrangör Hjärnkoll Stockholm
Tid 2017-11-10 13:00
Plats ABF-huset Sandlersalen Sveavägen 41 , Stockholm
Fullbokad
VÅGA PRATA psykisk ohälsa med UNGA
 
Väntelista till VÅGA PRATA psykisk ohälsa med UNGA
 

Möter du unga med psykisk ohälsa i ditt arbete? Idag förs många samtal om hur man ska komma till rätta med den psykiska ohälsan bland unga - där de unga själva inte deltar.
På detta seminarium får du chansen att träffa Hjärnkolls unga vuxna med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Du får du veta vad de skulle ha behövt i skolan, vården och på arbetet och får möjlighet att ställa frågor till dem.
Vi vänder oss särskilt till dig som är lärare, kurator, psykolog, sjukvårdspersonal, polis, arbetar inom psykiatrin, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller på annat sätt kommer i kontakt med unga med psykisk ohälsa.
Ambassadörerna har erfarenhet av bland annat ADHD, Asperger, OCD (tvång), bipolär sjukdom, ångesttillstånd, depression, borderline och psykoser. Några av dem har erfarenhet av att ha vårdats på sluten avdelning.
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälda som inte dyker upp debiteras 500 kr.
Datum: 10 november 2017
Plats: ABF-huset, Sandlersalen
Tid: 13.30-16.00

Program

13.00-13.15 Inledning: Psykisk ohälsa bland unga
Fakta om den psykiska ohälsan bland unga idag.

13.15-13.55 Psykisk ohälsa i arbetslivet
Hjärnkolls unga ambassadörer berättar om att ta sig ut på arbetsmarknaden med psykisk ohälsa och hur de fick sin situation att fungera.

13.55-14.15 Kaffe

14.15-14.55 Psykisk ohälsa i skolan
Hör de unga ambassadörernas erfarenheter om vad de hade behövt i skolan. Möt även några unga vuxna som tagit sig till högskolestudier, trots sin psykiska ohälsa.

14.55-15.35 Psykisk ohälsa i psykiatrin
Hjärnkolls unga ambassadörer pratar om mötet med psykiatrin och vilken sorts stöd de hade önskat där.

15.35-15.45 Avslutning
Så kan Hjärnkolls unga ambassadörer hjälpa er verksamhet till större insikter.