Diversity Management och Hållbar Utveckling – ett intersektionellt förhållningssätt till affärsrelaterad hållbarhet

Organizer Diversity Group AB
Time 2017-01-12 09:0016:00
Location Nybroplan, 111 47 , Stockholm
Utbildning April 2017
6900 SEK
Utbildning 12 January 2017
6900 SEK


12 January 2017


Varför?

I dagens föränderliga värld är det nödvändigt att som företag hålla sig uppdaterad med den snabba globala utvecklingen som äger rum i form av demografiska förändringar, oförutsägbart klimat, en växande befolkningsmängd, ökande ojämlikheter och upptäckter och utarmning av energikällor. Företagen behöver socialt progressiva och innovativa affärsstrategier som tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna, som främjar miljöskydd, som gynnar en hållbar ekonomisk tillväxt och som är duktiga på att attrahera och behålla en dynamisk arbetskraft med bred mångfald.


Upplägg för dagen:

Diversity Group, i samarbete med Uppsala universitet kommer att anordna en rad öppna utbildningar med fokus på mångfald och hållbarhet, som kommer att ledas av experter inom områden som hållbarhet, mångfald, mänskliga rättigheter och affärsnytta.


I denna unika interaktiva endagsutbildning “Diversity Management och Hållbar Utveckling – ett intersektionellt förhållningssätt till affärsrelaterad hållbarhet” undersöks kopplingen mellan diversity management och hållbar utveckling. Den tillhandahåller även en djupgående kunskap om hur man ska planera för och genomföra diversity management- och hållbarhetsstrategier, exemplifierar med framgångsrika fall samt ger en överblick av verktyg och mekanismer för att kunna rapportera i linje med EU-direktivet om icke-finansiell rapportering.

I den här öppna utbildningen används interaktiva gruppövningar för att uppmuntra till dialog och kunskapsöverföring mellan deltagarna.

Vem är utbildningen för?

Ledare som vill öka sin kompetens inom områdena mångfald och hållbarhet

Ansvariga för CSR- och hållbarhetsfrågor som vill uppdatera sina kunskaper

Yrkesverksamma som arbetar med hållbarhets- och mångfaldsfrågor såsom företags- och regulatoriska frågor, HR, miljö och säkerhet

Yrkesverksamma som arbetar med kommunikation, marknadsföring och employer branding med ansvar för att kommunicera mångfalds- och hållbarhetsbudskap


Var:  Nybroplan, 111 47 Stockholm, Sweden

Kostnad: 6990 SEK

(Vi bjuder på kaffe och lunch under dagen.)