Handelskammarens Högre Säljutbildning 2016

Arrangör Handelskammaren Mittsverige
Plats Häljegård, Holmnäs, Umeå
Högre Säljutbildning 2016
 

Affärsmannaskap är ett begrepp som ofta används inom affärsvärlden. Termen beskriver en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha samt att kombinera detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter.

Block 1: 2016-03-31 – 2016-04-01
Block 1: Ny tid är 16-17 maj 2016

Block 2: 2016-05-16 – 2016-05-17
Block 2: Ny tid är 20-21 juni 2016