Forskningsfrukost med Sara Brorström

Arrangör FoU Helsingborg
Tid 2023-04-14 07:4509:30
Plats Trappan HBG Works, Drottninggatan 14 vån 3, Helsingborg
Forskningsfrukost 14 april
 

Hur hållbarhet blir praktik - om hållbarhetsarbete på organisatoriskt och individuell nivå

Kommuner och andra lokala aktörer pekas ofta ut som nyckelaktörer när ambitioner om hållbarhet skall bli verklighet. Dock visar forskning att det ofta finns stora gap mellan vad som står formulerat i policys och andra dokument och vad som sedan görs. I processen stöter organisationer, och de individer som arbetar inom dem, på en hel del hinder och förutsättningarna att lyckas är inte alltid de bästa. I denna föreläsning berättar Sara Brorström om den frustration som kan uppstå i en organisation och vilka strategier professionen använder för att komma framåt i hållbarhetsarbetet.   

Sara Brorström är docent i Företagsekonomi vid Göteborgs universitet och har under drygt 10 år forskat kring praktikerna för att förverkliga hållbarhetsmål. 

Föreläsningen börjar kl 8:15. Frukost och mingel från kl 7:45.