Nysam Infektionsmedicin höstmöte 2022

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2022-10-24 12:002022-10-25 12:00
Plats Högberga gård, Lidingö , Stockholm
Ja, jag deltar gärna
 

Välkomna på höstmöte i Nysams utvecklingsgrupp för infektionsmedicin

Preliminär agenda

Dag 1, 24 oktober 
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Välkomna och introduktion till årets möte
13.15-14.30 På gång i Nysam och regionerna
Fika
15.00-17.00 Analys av 2021 års data: Fokus på större förändringar och goda exempel

19.00 Gemensam middag

Dag 2, 25 oktober
09.00-09.40 Diskussionstema 1: öppet – sätts utifrån önskemål 
från gruppen
09.50-10.30 Diskussionstema 2: öppet – sätts utifrån 
diskussionerna dag 1
Fika
10.45-11.45 Diskussionstema 3:  hur driver vi framgångsrik verksamhetsutveckling med data som grund
11.45-12.00 Uppsummering och avslut inkl diskussion om 
gruppens utveckling

Lunch (12.00)