Rödakorskunskap, Att vara frivillig och presentation av Säkerhetsguiden

Arrangör Röda Korset Helsingborgskretsen
Tid 2020-03-07 09:0016:30
Plats Röda Korset Helsingborgskretsen, Helsingborg
Rödakorskunskap, Att vara frivillig och Säkerhetsguiden
 
Väntelista
 

Rödakorskunskap och Att vara frivillig är en introduktion till Röda Korset och riktar sig till nya frivilliga och andra som har intresse av att veta mer.

Under kursens gång går vi igenom:
  • Röda Korsets unika mandat i internationell humanitär rätt
  • Det röda korset - skyddsemblem och organisationsemblem
  • Röda Korsets idé och grundprinciper
  • Röda Korset internationellt och nationellt
  • Samhällets ansvar och Röda Korsets roll och uppgift
  • Röda Korsets värdegrund och syn på mångfald 
  • Frivilligas rättigheter och skyldigheter enligt Frivilligpolicyn
  • Säkerhetsguiden
Efter avslutad kurs är målet att du har kännedom om Röda Korsets grundprinciper samt om Röda Korset arbete och verksamhet, både nationellt och internationellt. Du ska också veta dina rättigheter och skyldigheter som frivillig.