Är en smart stad hållbar? Är en hållbar stad smart?

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2019-11-07 08:3016:00
Plats Elite Stadshotell, Växjö

Eventet stängt för nya bokningar

Välkommen till erfarenhetsutbyte kring hur den digitaliserade staden kan bidra till energiomställningen? Vilka är utmaningarna och vad kan vi lösa med digitalisering?


Arrangemanget är kostnadsfritt, lunch och fika ingår. 
Vid uteblivet deltagande debiteras en avgift på 500 kr.

Anmäl dig via länken till vänster.

Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd