Offentlig upphandling som verktyg för att ställa om till fossilfria transporter

Arrangör Energikontoret Östergötland
Tid 2019-11-28 08:0013:00
Plats Cleantech Park, Linköping
Standardbiljett
 

Plats: Cleantech park, Linköping, Gjuteriet

Tid: 28 Nov 2019 kl. 8.30-12.00, Lunch 12-13

Välkommen att delta på ett seminarium där vi fokuserar på den offentliga upphandlingens roll i att främja fossilfria transporter! Vi beskriver hur man på ett strategiskt sätt kan använda upphandling för att ställa om till fossilfria transporter i den interna verksamheten och samtidigt stimulera näringslivet att också ställa om. Vi ger även matnyttiga tips kring hur ni kan formulera kravnivåer m.m. i upphandlingsunderlag. Självklart kommer vi också att ge er möjlighet att ställa frågor och diskutera. Vår förhoppning är att ni snabbt och enkelt ska få mer kunskap om offentlig upphandling som ni kan ha nytta av i era respektive verksamheter.

Eventet är kostnadsfritt