7.2.3 TILLVÄXT Disciplin grupp 2 KRISTIANSTAD

Arrangör TÖS
Tid 2019-11-06 08:0016:00
Plats Kristianstad, Rådhus
7.2.3 TILLVÄXT Disciplin grupp 2 KRISTIANSTAD
 

7.2.3 TILLVÄXT  Disciplin grupp 2

KRISTIANSTAD

 

Datum               del 3                   onsdag 6 november 2019

Tid                       kl. 8-16             

Plats                   Kristianstad, Rådhus 


Del 3 – Disciplin

 

Tåget har nu lämnat stationen och företaget har börjat producera resultat.

Chefen behöver nu säkerställa att alla delar av den egna organisationen fokuserar på rätt saker så stor del av tiden som möjligt och att avledarna är så få som möjligt.

 

Detta görs genom tydlig, regelbunden uppföljning och återkoppling på alla nivåer i företaget.

Tydliga nyckeltal och uppföljningsprocesser gör att överraskningarna i vardagen blir så få som möjligt samtidigt som det skapar en hög motivationsnivå hos medarbetarna.

Chefens förmåga att personligen vägleda och stödja varje individ är avgörande för företagets fortsatta framgång.

 

I programmets tredje del fördjupar vi oss i vad bra nyckeltal är, hur en resultatrapport på en enkel sida kan skapa en komplett tydlighet, vilka möten som bör hållas och varför det är så viktigt att det är medarbetarna som tolkar resultaten och inte chefen.

 

Innehåll i grova drag

·         Hur ska vi arbeta i vardagen?

·         Ska vi ha alla de möten vi har?

·         Vilka KPI:er är viktiga för vårt företag? Vad ska vi mäta?

·         Hur hjälper vi varandra att nå våra deadlines?

·         Varför tappar vi fokus och hur kan vi hitta vägen tillbaka?

·         Är motivation viktig för självdisciplin?

·         Hur hanterar man ”för många bollar i luften”

·         Hur hanterar man distraktioner och tidstjuvar

·         Förenkla din vardag genom att skapa automatik i vissa uppgifter

·         Lär dig hur du tar kontroll över din egen arbetsdag

 

Under utbildningens gång får du möjlighet att träna på de olika momenten för att omsätta detta i din verksamhet och utveckla din förmåga att motivera medarbetarna.

Förmiddagen är mer i form av teori och eftermiddagarna är mer workshop och eget arbete.