Chefskap - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Ystad

Arrangör TÖS
Tid 2019-11-15 08:0012:00
Plats Ystad (plats meddelas senare), Ystad
Standardbiljett
 


5. Chefskap - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön


 


Den fysiska arbetsmiljön är relativt enkel att förstå. Mer och mer har arbetsmiljö dock kommit att handla om hur vi på olika sätt upplever vår arbetsplats i själ och hjärta, d v s den psykosociala arbetsmiljön. Den upplevs inte lika självklar och greppbar som den fysiska.


Generellt kan vi se att sjukskrivning kopplat till den psykosociala arbetsmiljön har ökat markant i förhållande till den fysiska. Den ökade ohälsan kan i förlängningen innebära olika konsekvenser både för medarbetare och arbetsgivare, individ och arbetsgrupp.


 


Kopplat till den ökade ohälsan pga den psykosociala arbetsmiljön trädde 2016 en ny föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Den nya föreskriften är framtagen av Arbetsmiljöverket för att underlätta och främja arbetet för en god arbetsmiljö. Nya krav ställs på arbetsgivaren utifrån detta.


 


De anledningar till problem inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som främst hanteras i den nya föreskriften är:


·         ohälsosam arbetsbelastning


·         arbetstidens förläggning


·         kränkande särbehandling


·         Kunskaper hos chefer och arbetsledare


 


Det är inte alltid helt självklart hur vi som arbetsgivare ska hantera frågor inom det här området.Tillsammans kommer vi att gå genom den nya föreskriftens olika paragrafer och ta fram verktyg och metoder att använda för att efterleva regelverket, både i att upptäcka och att förekomma problem kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.


 


Chefskap - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön


Kristianstad


Datum                         fredag 8 november 2019


Tid                                 kl. 8-12             


Plats                              Lokal 105, Rådhuset Kristianstad


 


Anmäl er senast 23 oktober 2019 på länken nedan


https://simplesignup.se/event/155168


 


 


Chefskap - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön


Ystad


Datum                         fredag 15 november 2019


Tid                                 kl. 8-12             


Plats                              Ystad (plats meddelas senare)


 


Anmäl er senast 23 oktober 2019 på länken nedan


https://simplesignup.se/event/155169