Chefskap - Systematiskt arbetsmiljöarbete Ystad

Arrangör TÖS
Tid 2019-10-16 08:0012:00
Plats Ystad (plats meddelas senare), Ystad
Chefskap - Systematiskt arbetsmiljöarbete Ystad
 


 


1.   Chefskap - Systematiskt arbetsmiljöarbete


 


En praktisk och grundläggande vägledning i arbetsmiljö


 


 


Innehåll:


 


Som chef måste man ha god kunskap i arbetsmiljö. Det är absolut


viktigt att ha kännedom om lagar och regler för att sedan ha förmågan


att ge förutsättningarna för ett bra arbetsklimat.


 


Målsättningen med utbildningen är att både ge konkret fakta i vad


man som chef måste känna till men även enkla och praktiska tips.Vi kommer att prata om hur man på ett vettigt sätt kan implementera arbetsmiljöarbetet i den dagliga driften.


 


Här kommer Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) in.


SAM är ett samlingsnamn för det arbete som man som chef ansvarar


för att bedriva, för att motverka ohälsa på olika sätt.


 


Det är mycket kopplat till hur företaget styrs och hur man på olika sätt


Kan hitta rutiner för att få in arbetsmiljöarbetet i det löpande arbetet.


 


 


Chefskap - Systematiskt arbetsmiljöarbete


Kristianstad


Datum                         tisdag 15 oktober 2019


Tid                                 kl. 8-12             


Plats                              Lokal 105, Rådhuset Kristianstad


 


Anmäl er senast 3 oktober 2019 på länken nedan


https://simplesignup.se/event/155166


 


Chefskap - Systematiskt arbetsmiljöarbete


Ystad


Datum                         onsdag 16 oktober 2019


Tid                                 kl. 8-12             


Plats                              Ystad (plats meddelas senare)


 


Anmäl er senast 3 oktober 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/155167