Ekonomiutveckling grupp 7 Brösarp

Arrangör TÖS
Tid 2019-08-23 08:0012:00
Plats Brösarps Gästis
Ekonomiutveckling grupp 7 Brösarp
 

Tillväxtspåret TÖS

EKONOMI I TILLVÄXTFÖRETAG

 

Ekonomiutveckling hösten 2019

 

 

 

Tillväxtspåret erbjuder sina deltagande företag en utvecklingsaktivitet där Du och ditt företag får konkreta och handgripliga tips hur Du kan använda den ekonomiska informationen för att förstå och styra just Ditt företag på det mest effektiva sättet!

 

Flera av er har efterfrågat ytterligare fördjupningar av ekonomidelen efter den första halvdagen med Per Arvidson.

 

Utvecklingsaktiviteten består av 4 delar, som behandlas vid lika många tillfällen och träffar (halvdagar) under hösten 2019.

 

Utbildningen vänder sig till framför allt till VD/ägare, ekonomiansvariga

 

Vi har planerat in ytterligare en grupp inom ekonomiutvecklingsprogrammet.

 

Grupp 7   

Brösarp

 

Träff 1               23 augusti 2019

Träff 2               25 september 2019

Träff 3               4 november 2019

Träff 4               9 december 2019

Tid                      kl. 8-12

Plats                   Brösarps Gästis, www.gastis.se

Anmälan senast den 15 augusti 2019 på länken nedan:

Länk https://simplesignup.se/event/152938

 

1. Att förstå och tolka ekonomisk information  

 

Vid denna träff behandlar vi följande ämnen:

-        Hur mår – i finansiella termer – Ditt företag?

-        Vilka områden/faktorer måste förändras – och med hur mycket - för att Ditt företag ska öka sitt finansiella värde (marginaler, avkastning, prissättning, kassaflöde etc.)?

För att denna övning ska bli meningsfull för Dig som deltagare kommer vi att be alla att ta med det egna senaste bokslutet eller motsvarande ekonomisk rapport. När denna träff är över har Du förhoppningsvis bättre lärt känna – ur ekonomisk synvinkel - Ditt företag!

 

2. Att förstå och använda ekonomisk information för tjänster och produkter

 

Frågor som ”Vad tjänar vi pengar på?” och ”Vilka produkter/tjänster ska vi satsa på om vi har begränsad kapacitet?” etc. måste för alla företag kunna besvaras med rimlig säkerhet och precision! Exempel på områden som kommer att diskuteras vid denna träff är:

-        Kostnadsfördelning på produkt- och tjänstenivå – modeller för produktkalkyler

-        Prissättningsmodeller och prissättningsstrategi

-        Lönsamhet på produkt- och tjänstenivå

 

3. Att använda ekonomisk information för att styra företagets verksamhet

 

Hur kan man på bästa vis designa och använda ekonomiska styrmedel för en effektivare verksamhet? Exempel på områden som kommer att diskuteras är:

-        Budgetar eller inte? För-och nackdelar med budgetering!

-        Benchmark? För- och nackdelar med jämförande styrning!

-        Nyckeltal (utöver de finansiella)? För- och nackdelar med nyckeltalsstyrning!

-        Belöningssystems? Bara för stora företag?

 

4. Finns det andra ekonomiområden som vi glömt – och som bör diskuteras?

 

Vid den avslutande träffen får Du avgöra vilka områden som ska diskuteras. Kanske har vi hoppat över något som är viktigt för just ditt företag – då sätter vi upp dina önskemål på dagordningen och behandlar dessa. Det kan handla om specifika frågor – ”Hur styr jag mitt kassaflöde?” ”Hur mycket pengar är rimligt att låna?”, ”Hur anpassar jag de ekonomiska styrinstrumenten till just mitt företag?” etc. Frågan är fri!

 

 

Sammanfattning

Som i så många andra sammanhang handlar ekonomi till stor del om kommunikation – genom att tillägna sig det ”ekonomiska” språket och dess modeller ökar förutsättningarna påtagligt att också Du kan använda denna information för en mer lönsam verksamhet!

 

 

Om det är något som ni undrar över så kontakta mig gärna!

//Maria

 

Maria.hammenberg@ystad.se

070-6110732