Sexualkunskap 3.0 - Från Porr till Pirr - Mora

Arrangör Våga Tala - www.vagatala.nu
Tid 2019-08-29 15:0018:30
Plats Stora Salen, Mora Parken, Parkvägen 1, Mora
Entré till Mora Sexualkunskap 3.0
 

DU SOM ARBETAR INOM SKOLAN
FÖRSKOLA TILL VUXENUTBILDNING 

Välkommen till en introduktion av fortbildningen Från Porr Till Pirr, ett nytt material i sex- och samlevnadsundervisning baserad på era åsikter och önskemål. 

Visionen är att ge rätt verktyg för att skapa trygga vuxna som i sin tur skapar trygga barn och en skol- och arbetsplats med nolltolerans av sexualbrott och trakasserier. Där sex- och samlevnadskunskap är del i all skolans utbildning och där nyfikenhet och frågor uppmuntras och besvaras med säkerhet. 

Detta på ett effektivt, modernt och smart sätt genom att stödja lärarna i sin undervisning med målet att förbättra attityder och värderingar hos barn och unga, samt införa fler normkritiska perspektiv i undervisningen. Som deltagare på introduktionsdagen får du exklusiv tillgång till fortbildningen online helt kostnadsfritt och blir en viktig del av arbetet. 

ANMÄLAN - OBS! Lägst antal deltagare 50 st - annars hänvisas till Borlänge 28/8.
Deltagandet är subventionerat och anmälan är gratis. Antalet platser är begränsade. Sista anmälningsdag är torsdag 21/8. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande debiteras med 500kr. Biljett får överlåtas. 

PROJEKTSTÖD FRÅN SKOLVERKET
Materialet är framtaget av Föreningen Våga Tala med stöd från Skolverket och planeras att lanseras nationellt 2020. Detta som en del av regeringens kompetenshöjande insatser för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan.


FRÅGOR? 
+46(0)70 790 60 69 
viska@vagatala.nu