Effektivare undervisning genom inspelade föreläsningar

Arrangör Learning Center och Högskolebiblioteket
Tid 2019-09-17 14:0016:00
Plats HiG - Bibliotekets sammanträdesrum - lokal 23:401, plan 4
Effektivare undervisning genom inspelade föreläsningar
 

Innehåll:

Vi diskuterar hur går lärare från enkla inspelningar av lärosalsföreläsningar till att göra mer genomtänkta och kortare inspelningar antingen i studio eller vid skrivbordet, enligt principen flipped classroom?

Ladda ned och läs denna rapport innan som vi diskuterar utifrån: How Video Lectures Can Free Up Time For Other Learning Activities. Artikeln är från Forsvarets høgskole som har satsat på en mer genomtänkt strategi för föreläsningsinspelningar - som visar att förinspelade filmer ger mer tid för diskussion och fördjupning i lärosalen De har satsat på stöd i medieproduktion med en särskild studio för inspelning och specialister som kan hjälpa lärarna.
Artikeln beskriver hur de nästan slutat med långa lärosalsinspelningar och gått över till studio- eller skrivbordsinspelningar på helst cirka 10 minuter.

Återkoppling från studenterna visar att effektiva inspelade föreläsningar beror på lärarens engagemang, pedagogisk användning av bilder och text och variation. En viktig förutsättning för en lyckad satsning är ledningens engagemang och professionell support för lärarna.


Datum: Tisdag 17/9-2019

Tid: 14:15 - ca 15:00

Var: Lokal 23:401  (Bibliotekets sammanträdesrum, plan 4).


Anmälan senast 16/9-2019.

 

Alla våra aktiviteter är kostnadsfria!


Om du har några frågor eller vill avboka kontakta Mats Brenner, mbr@hig.se