Business School - Next Step Höst 2019

Arrangör Munktell Science Park & NyföretagarCentrum i Eskilstuna
Tid 2019-09-10 13:002019-12-03 16:00
Plats Munktell Science Park Portgatan 3, Eskilstuna
Business School - Next Step Höst 2019
 

Har du gått någon av NyföretagarCentrums kurser om att starta företag för ett par år sedan? Har du startat ditt företag på egen hand med hjälp av egna kontakter? Oavsett hur du kom igång är Next Step till för dig som vill ta nästa steg och få ditt företag att växa!

Next Step är ett program för dig som har ett mindre företag som varit igång minst ett år och vill skala upp verksamheten. Här har du möjlighet att få stöd i utmaningen det innebär att växa. Du får hjälp med affärsutvecklingen och skaffar dig en bättre plattform för hållbar och framgångsrik tillväxt.

Du vidgar ditt nätverk och får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare i samma situation.

Målet är att hjälp dig skapa ett hållbart affärskoncept och finna en unik affärsmodell för att få ditt företag in på en större marknad. Efter programmet har du en bättre plattform för att knyta rätt resurser till dig och växa på rätt sätt mot dina långsiktiga affärsmål och vision. Du behöver inte kunna allt själv. Vi hjälper dig på vägen.

MÖJLIGHET TILL INDIVIDUELL RÅDGIVNING

Under programmets gång kommer det finnas en möjlighet att per deltagare boka in enskild rådgivning hos Nyföretagarcentrum och Munktell Science Park. Rådgivningen består av Individuell feedback på utifrån er affärsmodell och planer. Ni får möjligheten att boka in en timmas rådgivning av en affärsutvecklare/affärsrådgivare vid två tillfällen.

KRITERIER FÖR DELTAGANDE

  • 1-9 anställda, minst en sysselsättning på 50%
  • Företaget bör ha varit registrerat i minst ett år
  • Ett affärskoncept med tillväxtpotential (befintlig eller ny affärsidé)
  • Personlig vilja och engagemang för att få företaget att växa
OBS! Dessa kriterier måste uppfyllas. 

Max antal deltagare: 20

PROGRAMTILLFÄLLEN                                                                      

8/10-19: Träff 1 – Introduktion och rätt förutsättningar
15/10-19: Träff 2 – Hållbara företag
22/10-19: Träff 3 – Ditt värdeerbjudande och framtidsmöjligheter
29/10-19: Träff 4 – Kunder och hur du når dem
5/11-19: Träff 5 – Partners och viktiga nyckelfaktorer
12/11-19: Träff 6 – Ekonomi & Tillväxtstrategi
19/11-19: Träff 7 – Ledarskap och organisation

Sista dag för anmälan: 2019-09-30
Programstart: 2019-10-08
Programslut: 2019-11-19


OBS! Vi tar en kreditupplysning på samtliga antagna till programmet.