Seminarium med kommunutredningens huvudsekreterare Sverker Lindblad

Tid 2019-05-07 13:0016:00
Plats Göteborgs FöreningsCenter, Göteborg
Deltagare offentlig eller privat sektor
300 kr
Ideell deltagare från civilsamhället
100 kr

Göteborg 7 maj kl. 13-16

Göteborgs FöreningsCenter (GFC), Södra Allégatan 1B (hållplats Järntorget)

Seminarieavgift inkl. eftermiddagskaffe och boken ”Den första samhällsnivån” - 300 kr. Ideellt engagerade i föreningar och nätverk - 100 kr. 

Anmälning senast 3 maj

Information goteborgsregionen@helasverige.se eller Ulla Herlitz 0703 62 82 34

Arrangör Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen och Göteborgs FöreningsCenter