Nysam Infektion höstmöte 2018

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2018-10-17 12:002018-10-18 12:00
Plats Högberga Gård, Lidingö
Medlem i Nysam
 
Observatör
 

Nysams utvecklingsgrupp för Infektion

Välkommen att delta på höstmötet för Nysams utvecklingsgrupp!

Nästa möte genomförs den 17-18 oktober 2018 på Högberga gård på Lidingö. Vi startar den 17/10 kl.12.00 med gemensam lunch och avslutar den 18/10 kl.12.

Preliminär agenda
17/10:
12.00 Gemensam lunch
13.00 På gång i Nysam och respektive klinik
15.00 Uppföljning vårmöte:
- Beskrivande inledning i rapporten gällande organisatoriska   skillnader för att ge en tydligare bild av infektion som verksamhetsområde
- Diagnosspecifika sjuksköterskebesök – hur kan detta   tydliggöras?
- Ev. omarbeta diagnosgraferna så att läkar- respektive   sjuksköterskebesöken syns i samma graf?
- Vad består övriga sjuksköterskebesök av? Graf 829
- Nyckeltal som kan ingå i eventuella fjärilsgrafer
17.00 Avslut för dagen
19.00 Middag på Högberga Gård

18/10:
08.30 Summering gruppdiskussioner från gårdagen
09.15 Analysövning i mindre grupper (3 kliniker i varje grupp)
11.45 Övriga frågor
12.00 Avslut – lunch med CHÖL-möte

Praktisk information om mötet
Nysammötet ligger i anslutning till CHÖL-möte i infektions-läkarföreningen och hålls därför på Högberga Gård på Lidingö. Mer information om Högberg Gård finns på länken www.hogberga.se
 
Hotell- och bokningsinformation
Om ni önskar bo på hotellet 17-18/10 så bokas det av Nysam. Priset är 2 095 kronor exklusive moms för ett enkelrum och Nysam betalar hotellet och fakturerar er kostnaden i efterhand. 
Ni bokar alltså hotellrum på Högberga Gård genom att anmäla er senast den 17 september.

Väl mött den 17-18 oktober!
Bengt Andersson och Ulrike Deppert