Introduktion till undervisning

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Plats Stockholms universitet, Stockholm
Introduktion till undervisning
 

Ansökan om plats på kursen 
Introduktion till undervisning
Kursbeskrivning och schema enligt information på vår webbsida http://www.su.se/ceul/utbildning.
Kursspråket är svenska.
Om du har frågor vänligen kontakta ceul@su.se