100 % kamp - Sveriges framtid - Mänskliga rättigheter

Arrangör Museer och arkiv
Tid 2017-11-16 09:00
Plats Tekniska museet , Stockholm
Bokning till konferens16/11
 

Konferensen 100 % kamp – Sveriges framtid

Tema: Mänskliga rättigheter och kulturarv.
Tid: 16 nov kl 9.30-17.00 .
Plats: Tekniska museet i Stockholm.

Program

kl.9.00-9.30 Kaffe

kl 9.30-11.00 Rättighetskamp och konflikt som perspektiv i historieskrivning och kulturarv.
Talare: Åsa Marnell, Anna Furumark, Mikael Eivergård, Lena Lennerhed

kl 11.00-12.00 Föremål och miljöer laddade med rättighetskamp
Talare: Rita Paqvalen, Alexandra Larsson

kl 12.00-13.00 Lunch på egen hand t.ex. på något av de närliggande museerna

kl 13-14.30 Att stärka hotade/svagt ställda mänskliga rättigheter genom att uppmärksamma rättighetskamp i samtiden och historien.
Talare: Christine Bylund, Tove Fahlgren, Hanna Seilitz

kl 14.30-15.00 Kaffe

kl 15.00-16.30 Mänskliga rättigheter och kulturarv- Sveriges framtid. Föreläsning bla om Ulleråker som kulturarv/FOU RAÄ, och sammanfattande diskussioner med dagens talare och publiken.

Konferensen är avgiftsfri.
Lokalen: rymmer 180 pers, är tillgänglig och har hörselslinga.
Konferensen teckenspråkstolkas.

Moderator är Anna Furumark