Bortom stereotyperna-att förstå och möta människor med autism

Arrangör Ostgota Care
Tid 2017-09-18 08:30
Plats Wallenbergssalen Östergötlands museum , Linköping
Föreläsning
350 kr + Moms
Föreläsning Privatperson
350 kr

Bortom stereotyperna- att förstå och möta människor med autism

Plats 

Den 18/9-2017 kl 8.30-12.00

Pris 350 kronor plus moms faktureras

Privat person faktureras 350 kronor

Swish 123 055 02 93 ange fakturanummer på den faktura du får av Ostgota Care på mail

Fakturan skickas från Ostgota Care

Föreläsare

Lina Liman  

Lina är journalist och författare, lever med autism. Lina fick diagnosen i vuxen ålder och ser den själv som en vändpunkt som räddade hennes liv. I höst lägger hon sista handen vid en självbiografisk fackbok om autism, som kommer ut på Albert Bonniers förlag i början av 2017.

Helène Stern  

Heléne är leg psykolog, har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med autism, både med barn och med vuxna inom habilitering och psykiatri.

Föreläsarna ger på ett teoretiskt och praktiskt livfullt sätt en djup förståelse för vad autism kan innebära för den enskilde individen.

Begreppsdjungeln-autismspektrumtillstånd, asperger, autistiskt syndrom, atypisk autism - vad är vad?

* Vad orsakar autism? Hur vanligt är det?

* Flickor och kvinnor med autism – en förbisedd grupp

* Särskilda förutsättningar i det sociala samspelet

* Autism och känslor: Vad känner människor med autism egentligen? 

* Påfrestningar i vardagen, stress- och kravkänslighet

* Kommunikation på speciella villkor

* Att tänka på i mötet med människor med autism