Novellantologiserien: De 7 dödssynderna

Arrangör Ariton Förlag
Girighet
200 kr
Vällust
200 kr
Bokpaket med samtliga dödssynder
990 kr
Bokpaket med Högmod, Girighet & Vällust
495 kr
Högmod
200 kr

De sju dödssynderna formulerades av påven Gregorius den store på 600-talet. Dödssynderna ansågs länge vara så allvarliga att syndaren efter döden skulle komma att hamna i helvetet om man inte ångrade sig.

Hur gestaltar sig dessa dödssynder i dagens Sverige? Denna fråga ställde Ariton Förlag till 23 författare, som i sju antologier har gett sin bild av respektive dödssynd. Hela antologiserien innehåller 161 underhållande och inspirerande berättelser.

Dag Öhrlund skriver en lead story som går som en röd tråd genom hela antologiserien. Förorden har skrivits av personer som är kända för att på ett fångande och intresseväckande sätt arbeta med texter och aktuella frågor.

De sju antologierna är Högmod, Girighet, Vällust, Avund, Frosseri, Vrede och Lättja.

De tre första antologierna släpps 14 november. Övriga antologier släpps under vintern/våren 2016.

Alla priser inkluderar frakt.

För mer information om böckerna och författarna: www.synder.se