Frukostwebbinarium: Mål 1. Ingen fattigdom

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Sparbanken Syd
Tid 2024-04-18 09:0009:45
Plats Online, Malmö
Frukostwebbinarium: Mål 1. Ingen fattigdom
 

Äntligen är det dags för det första frukostwebbinariet inom ramen för konceptet ”FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer” med utgångspunkt i Ystadmodellens fem steg. Vi inleder serien med fokus på det globala hållbarhetsmålet Ingen fattigdom, vilket kommer att vara det första av totalt 17 webbinarier som kommer att behandla vart och ett av målen inom Agenda 2030.

Länsstyrelsen Skåne kommer att ge en regional lägesbild (kort om syfte med lägesbilden, vad som har tagits fram och vad man kan se) med fokus på mänskliga rättigheter från 2023. Områdena som lägesbilden innefattar är tillfredställande levnadsstandard, arbete och utbildning. Fokus för presentationen blir tillfredställande levnadsstandard där det bl.a. finns statistik om ekonomisk utsatthet. Det finns även en nationell lägesbild som kommer att presenteras kortfattat.

Sparbanken Syd driver projektet Gott liv varm mat som utgår från människan och medmänniskan genom att fokusera på vilka stora utmaningar som finns i det lokala samhället just nu. Tillsammans med 25 företag, hjälporganisationer, några kommuner och livsmedelsbutiker räddar de flera kilo matsvinn varje vecka. De tillagar över 150 matportioner varje vecka och 300 matportioner varje skollov.

Österlenkryddor kommer att presentera hur de arbetar enligt målet, bland annat genom svinnsmarta, konkurrenskraftiga produkter, hållbar tillväxt och cirkulär utveckling. De kommer att berätta om sitt arbete, både viktiga samarbeten de har och det egna arbetet på gården.