Öppet möte - Kan Eslöv kopiera de goda delarna av Malmös utveckling - gäst Ilmar Reepalu, fd kommunalråd i Malmö

Arrangör Socialdemokraterna Eslöv
Tid 2023-10-19 18:3021:00
Plats Medborgarhuset B-salen Kyrkogatan 1, Eslöv
st anmäler sig till mötet
 

Eslöv står inför förändringar i den fysiska planeringen de kommande åren. Östra Eslöv håller på att utvecklas med 2500 bostäder från industrier till en blandstad.


Malmö har under många år genomfört en liknande resa. Vad kan vi lära oss av deras utveckling och vilka insikter om förändringsarbetet kan vi dra nytta av?