Naturguidning - Klövberget 31 maj

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2023-05-31 12:1516:40
Plats Klövberget
Fullbokad
Naturguidning Klövberget 31 maj
 
Reserv naturguidning Klövberget 31 maj
 

ONSDAG 31 MAJ
Klövberget
Medelsvår guidning i kuperad terräng med en del knöliga partier


Vi vandrar på Klövbergets hällmarker på en
förkastningsbrant med en storslagen utsikt över
Kalvfjärden. På hällmarkerna växer mäktiga gamla
grovstammiga tallar och i de fuktigare partierna finns
en frodig granskog med lavklädda grenar. Via en
vindlande trappa tar vi oss ner till Kalvfjärdens strand.
Här möts vi av släta hällar och en frodig ädellövskog
där myskmadran och sårläkan sprider sin väldoft.
4 – 4,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.

Samling 31 maj: Busshållplats Trinntorp kl 12.15
Avslutning 31 maj: Busshållplats Ällmora kl 16.43

Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se