ST-kurs gastro 2023

Arrangör Gastroteamet, Barnmedicin
Tid 2023-04-12 08:002023-04-14 16:00
Plats MFC, Medicinskt forskningscentrum Jan Waldenströmsgata 5, Malmö, Malmö
ST-kurs gastro 2023
 

Kursen kommer omfatta kliniska aspekter på:

-Pediatrisk nutrition
- Uppfödningssvårigheter och dålig viktuppgång
- Akuta och kroniska buksmärtor
- Födoämnesallergi
- Celiaki, IBD och refluxsjukdom
- Kolestas och andra leversjukdomar
- Pankreas sjukdomar
- Endoskopisk utredning
- Kirurgiska aspekter på GI missbildningar
- Tarmsvikt
- Egna patientfall

Välkomna!