Forskningsfrukost med Eva Hedenfeldt

Arrangör FoU Helsingborg
Tid 2023-05-05 07:4509:30
Plats Trappan HBG Works, Drottninggatan 14 vån 3, Helsingborg
Forskningsfrukost 5 maj
 

Hållbar utveckling i kommuner -  förutsättningar för integrerat hållbarhetsarbete 

Landets kommuner spelar en viktig roll i strävan efter en hållbar utveckling, inte minst i arbetet med att nå klimatneutralitet. Det strategiska hållbarhetsarbetet går på tvären i den kommunala organisationen och kan, om det integreras, bidra till att effektivisera och optimera användningen av resurser. I sin forskning synliggör Eva Hedenfeldt de skånska kommunernas förutsättningar att axla hållbarhetsarbetet, med fokus på formella och informella styr- och ledningsprocesser. Resultatet utgör en viktig pusselbit för att bättre förstå hur hållbar utveckling kan bli en integrerad del i det ordinarie arbetet i en kommun. Först då kan hållbarhet på ett resurseffektivt sätt genomsyra kommunens uppdrag för demokrati, samhällsbyggande och välfärdsservice.

Eva Hedenfeldt arbetar på Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet och har mångårig erfarenhet som miljöstrateg i skånska kommuner.

Föreläsningen börjar kl 8:15. Frukost och mingel från kl 7:45.