Informationsträff med föreningen Kvalitativ Kärnavfallsinformation (KKI)

Arrangör KKI
Tid 2022-12-07 18:0021:00
Plats Digitalt eller på plats, Östhammar
Standardbiljett
 

Föreningen Kvalitativ Kärnavfallsinformation KKI hälsar välkomna till en träff vid Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar, onsdagen den 7 december kl 18.00.

Kärnavfallsfrågan är en process som är såväl tekniskt som juridiskt komplicerad och dessutom innehåller både politik och känslor. Det är viktigt och samtidigt en utmaning att kommunicera med dem som berörs så att de känner sig välinformerade och delaktiga i processen.

Under kvällen den 7 december kommer vi från KKI att presentera oss och hur vi tänker bidra till att den fortsatta kärnavfallsprocessen bevakas och granskas på ett korrekt sätt och att de som berörs får korrekt och relevant information.