Inspirationsföreläsning om hur man kan få inflyttning till bygden

Arrangör Hela Sverige Norrbotten
Plats Digitalt via teams
Standardbiljett