Hur kan företag samarbeta för att bemöta stigande energipriser?

Arrangör Andre Benaim
Tid 2022-12-07 09:0010:30
Plats i Microsoft Teams, Online
Hur möter svenska företag de stigande elpriserna och osäkerheten kring tillgången på el?
 

Energifrågan är het! Energipriserna stiger och tillgången på el är osäker. Vad kan företagen göra?

Lyssna på forskare och goda exempel som berättar om hur energinätverk kan fördubbla energieffektiviseringen i små och medelstora företag.

Detta kostnadsfria webbinarium samordnas av Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning.


Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kan komma att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd